Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการฟังดนตรีขนิดผ่อนคลายต่อความดันโลหิตและความรู้สึกผ่อนคลายในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโล...
ชื่อผู้แต่งธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกRes Rep WG 20 ธ234วก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีจีนและเพลงจีน / เมซฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมซฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกML531 ม721ด 2554,780 ม82ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีภาคใต้ : ศิลปินการถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อ / บุษกร บิณฑสันต์.
ชื่อผู้แต่งบุษกร บิณฑสันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกML541.ท9 บ76,781.9593 บ733ด 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีเป็นยาวิเศษ = The magic of music / บัณฑิต อึ้งรังษี นำเสนอ ; รติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร แปลและเรีย...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต อึ้งรังษี.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : เชอรี่บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกML3920 บ6ด 2554,780 ด15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา บรรเลงโดยเครื่องดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน [sound...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2554].
เลขเรียกM1825.T5 บ37 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคีตสัมพันธ์ : กรมประชาสัมพันธ์ น้อมเศียรอภิวันท์ 84 พรรษา มหาราชา / [กรมประชาสัมพันธ์ ; กองบรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2554], [2011]
เลขเรียกML345.T5 ส533 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโหวด พัฒนาการจากของเล่นเด็กสู่เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน / รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลโดย เชิดศักดิ์ ฉ...
ชื่อผู้แต่งเชิดศักดิ์ ฉายถวิล.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2554.
เลขเรียกML931 ช756
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา