Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ = จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา / พัชรา วาณิชวศิน.
ชื่อผู้แต่งพัชรา วาณิชวศิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :|ปัญญาชน, 2560.
เลขเรียกHD57.7 พ517 2560,658.4092 พ212ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ต้องชนะใจและใช้คนเป็น! / ภัทระ ฉลาดแพทย์
ชื่อผู้แต่งภัทระ ฉลาดแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, 2560
เลขเรียกHD57.7 ภ-ผ 2560,658.4092 ภ373ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำแห่งอนาคต : ความรู้ฉบับพกพา / โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกHD57.7 ผ749 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริหารองค์การ / อรุณ รักธรรม, ปีเตอร์ รักธรรม [text]
ชื่อผู้แต่งอรุณ รักธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกHD37.T5 อ411พ 2560,158.7 อ399พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาคน สไตล์ คนคั่วคน / ณรงค์วิทย์ แสนทอง ; ราช รามัญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Mass, 2560
เลขเรียกHD57.7 ณ-ว 2560,658.4092 ณ242ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา