Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นสตีฟ จ็อบส์ = Becoming Steve Jobs / Brent Schiender and Rick Tetzeli ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน...
ชื่อผู้แต่งชเลนเดอร์, เบรนด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกQA76.2.J63 ซ114,92 จ194ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 / บันทึกและถอ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558, [2015]
เลขเรียกHD38.2 ค695 2558,658.4092 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำร่วม ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 1 / นิรมล มูนจินดา : เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งนิรมล มูนจินดา
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียกHD57.7 น645น ล.1 2558,158.4 น645น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารแบบผู้นำสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ (ผู้นำทวีปัญญา) [Text] / ลิซ ไวสแมน และ เกร็ก แม็กคีโอน ; แ...
ชื่อผู้แต่งไวสแมน, ลิซ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบรนสตอร์ม, 2558
เลขเรียกHD57.7 ว987บ 2558,658.4092 ว987บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำขั้นเทพ = Leadership / Brain Tracy ; แปล, มาริสา คานทอง
ชื่อผู้แต่งเทรซี, เบรนด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2558
เลขเรียกHM141 ท-ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำชั้นครู = Good work+Good life / ดำรงค์ พิณคุณ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2558, [2015]
เลขเรียกBF637.S4 ด493ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำต้นแบบ = The best leader / ดำรงค์ พิณคุณ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2558, [2015]
เลขเรียกHD57.7 ด493ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำระนาดทุ้ม : บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ / เจตนา นาควัชระ.
ชื่อผู้แต่งเจตนา นาควัชระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกHD57.7 จ697ผ 2558,158.4 จ846ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำล้ำลึก = Leader secret / ดำรงค์ พิณคุณ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2558, [2015]
เลขเรียกBF481 ด493ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำ = Leadership / บุษยา วีรกุล
ชื่อผู้แต่งบุษยา วีรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHD57.7 บ677,658.4092 บ677ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดคำถาม สู่การเป็นยอดผู้นำ = Good leaders ask great questions / John C. Maxwell ; พิมพ์ใจ สุริ...
ชื่อผู้แต่งแม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกHD57.7 ม854ม,658.4092 ม854ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการบริหาร = Administrative Techniques / โชติ บดีรัฐ
ชื่อผู้แต่งโชติ บดีรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกHF5500 ช912,658 ช821ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา