Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาภาษาอาเซียนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ภาษาหมอและยาอาเซียน : อินโดนีเซีย = Bahasa dokter da...
ชื่อผู้แต่งภีม เอี่ยมประไพ
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557]
เลขเรียกPL5071 ภ577,610.696 ภ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาภาษาอาเซียนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ภาษาหมอและยาอาเซียน : เขมร = Khmer / ภีม เอี่ยมประไ...
ชื่อผู้แต่งภีม เอี่ยมประไพ
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557]
เลขเรียกPL4324 ภ577,495.932 ค74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา