Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากำลังคนและการวิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC : เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ครั้งที่ 3 : 2557 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557
เลขเรียกGP WA 395 ก227ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพเมื่ออาเซียนไร้พรมแดน : บทเรียนจากสหภาพยุโรป. เล่มที่1/ ชาญณรงค์ สังข์ขอยุทธ์......
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ สังข์ขอยุทธ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2557, [2014]
เลขเรียกW76 ช489ก ล.1 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้ = Effect of interactic...
ชื่อผู้แต่งกันย์นิรินท์ ศรีบุญเรือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ก215ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตจบใหม่ ปีการศึกษา 2557 สาขาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : แผนงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2557
เลขเรียกGP W 74.1 ร226 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา