Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสังคมคาร์บอนต่ำ = Low carbon society guidebook / คณะทำงาน นารีรัตน์ ธนะเกษม...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2558, [2015]
เลขเรียกTD885.5.G73 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน / คมศิลป์ วังยาว ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ: บัณฑูร เศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกTD885.5.G73 ด921 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร / โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกTD885.5.G73 น85 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา