Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินและจัดการภาคปฏิบัติในเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา = Practical assesment and management in pallia...
ชื่อผู้แต่งปัทมา โกมุทบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกRS199.5 ป533ก 2557,WB310 ป533 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรัง ; การศึกษาในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2...
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกThesis W 4 Fam Med ศ246ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคืนความสุขให้ชีวิตคู่ : 12 วิธีสู่ความสำเร็จ = How loving couples fight : 12 essential tools ...
ชื่อผู้แต่งเครย์ตัน, เจมส์ แอล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศิริภัณฑ์ (2497), 2557
เลขเรียกHM 1106 ค257ค 2557,158.24 ค746ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหะลาลหะรอมทางการแพทย์ / อนุตรศักดิื รัชระทัต text
ชื่อผู้แต่งอนุตรศักดิ์ รัชตะทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย, 2557
เลขเรียกR อ3ห 2557,W84 อ189ห 2557,297.26 อ189ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชปฏิบัติครอบครัว = Family Practice / ชวินทร์ เลิศศรีมงคล, วิชุดา จิรพรเจริญ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกWB110 ว896 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา