Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยสู...
ชื่อผู้แต่งฐิติยา ศรีตะพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกW 4 ฐ234ก 2553,ว/ภน 610.73 ฐ343ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมระยะสั้นประจำปี 2553 Evidence-based practice in infectious disease / กำธร มาลาธรรม, วรพจน์ ต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกWC3 ก528 2553,616.9 ก528 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดและประสบการณ์ในบริบทไทย / สายพิณ หัตถีรัตน์ ; บรรณาธิการ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกWB110 ว7 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา