Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สร้างลูกรักให้เก่ง "อังกฤษ" / เพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งเพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2555.
เลขเรียกPE1449 พ7ส 2555,428 พ913ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAchieve toefl iBT / สุทิน พูลสวัสดิ์, กุลพร พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2555.
เลขเรียกPE1128 ส779อ 2555,428.0076 ส779อก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish structure. [Text] พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
เลขเรียก425 พ152อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGrammar ไม่น่าเบื่อ / พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์. [text]
ชื่อผู้แต่งพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2555.
เลขเรียกPE1112 พ167g 2555,425 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Grammar / Post Grad Team
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2555
เลขเรียกPE 1097 ท354 2555,425 ท532 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตข้อสอบ Error / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2555.
เลขเรียกPE1114 น266พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตข้อสอบ TU-GET [Text] นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย 2555
เลขเรียกPE1114 น266พช 2555,428.224076 น155พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสอบ TOEIC/ ธนพล จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งธนพล(ลำดวน) จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2555.
เลขเรียกPE1128 ธ192ค 2555,428.0076 ธ15ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนแปล เรียนแต่งประโยค ภาษาอังกฤษ จากสุนทรพจน์คนดัง / เจตนา จิระวิทย์
ชื่อผู้แต่งเจตนา จิระวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2555 [2012]
เลขเรียกPE1130.T45 จ697ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 : Chartbook workbook = Fundamentals of English grammar / Betty...
ชื่อผู้แต่งอาซาร์, เบตตี้ ซรัมพ์เฟอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2555.
เลขเรียก428.24076 อ222ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา