Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary English - Thai : พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย / นิวัต สาครทัศน์.
ชื่อผู้แต่งนิวัต สาครทัศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2556.
เลขเรียกPL1487 น674 2556,อ 423.9591 น3711ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor Thailand / Nungning, Scott Rosenberg.
ชื่อผู้แต่งNungning.
พิมพลักษณ์Bangkok : Amarin, 2012.
เลขเรียกPL4158 N8 2012,915.9304 Nu972S 2012
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2556-
เลขเรียกP361 พ174บ 2556,491.3 พ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย = Oxford-river books English-Thai dictionary / แปลโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : River books, [2556], [2013]
เลขเรียกPL4187.E5 พ174 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษนอกกรอบกับ Mind map slang / ทีม life Balance, เขียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์ บาลานซ์, 2556
เลขเรียกPE 1131 ก52 2556,425.5 ท74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา