Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Use of ethanol to modify the configuration of Thai silk fibroin for tissue engineering / Wilaiw...
ชื่อผู้แต่งWilaiwan Simchuer.
พิมพลักษณ์Mahasarakham : Mahasarakham University, 2550.
เลขเรียกRes 612.028 Wi641U
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์แม่น้ำและกระบวนการธารน้ำ = River mechanics and fluvial processes / ชัยยุทธ ชินณะราศรี
ชื่อผู้แต่งชัยยุทธ ชินณะราศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550.
เลขเรียกGB661.2 ช421,627.12 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (ครั้งที่ 1: 2550: มหาวิทยาลัยรังสิต)
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550.
เลขเรียกQT36 ก482p 2550,610.28 ก481ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน และโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิชาการ และผลงานการปฏิบัติงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิศวกร, 2550 [2007]
เลขเรียกHE5614.5.T5 ค961 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา