Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 นักวิทยาศาสตร์ ผู้พลิกประวัติศาสตร์นิวเคลียร์โลก [electronic resource] / เรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียกQ141 ห236 2553eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2010- / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรม, 2553-
เลขเรียกSF239 ช175ท,637 ช175ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเครื่องยนต์ดีเซล [electronic resource] / เตชา อัศวสิทธิถาวร
ชื่อผู้แต่งเตชา อัศวสิทธิถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2553
เลขเรียกTJ795 ต-ง 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน [electronic resource] / รามจิตติ ฤทธิศร
ชื่อผู้แต่งรามจิตติ ฤทธิศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2553
เลขเรียกTJ755 ร-ง 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวม Workshops Excel VBA : ฉบับประยุกต์ใช้งาน / กิตินันท์ พลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งกิตินันท์ พลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ก677,005.369 ก73ร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ [electronic resource] / นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
ชื่อผู้แต่งนวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
เลขเรียกQC770 น-ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา