Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvances in pharmacotherapeutics and pharmacy practice 2015 / บรรณาธิการโดย บุษบา จินดาวิจักษณ์ และธ...
ชื่อผู้แต่งบุษบา จินดาวิจักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2558.
เลขเรียกQV737 บ675a 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnniversary 43rd Taksin Hospital : ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ครบรอบ 43 ปี 27 กรกฎาคม ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพยาบาล, 2558.
เลขเรียกWX28.JT3 A615 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComprehensive pharmacy review / กิติยศ ยศสมบัติ
ชื่อผู้แต่งกิติยศ ยศสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ถ่ายอินเตอร์, 2558, [2015]
เลขเรียกQV735 ก677c 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องHot Pursuit [videorecording] = คู่ฮ็อตซ่าส์ล่าให้ว่อง / New Line Cinema and Metro-Goldwyn-Mayer p...
พิมพลักษณ์Burbank, CA : Warner Home Video, 2015.
เลขเรียกPN1997.2 .H68 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPharmacotherapy of interesting common diseases 2015 / บรรณาธิการ บุษบา จินดาวิจักษณ์, ธนรัตน์ สรวลเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, [2015]
เลขเรียกQV4 PH536 ครั้งที่ 3 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPharmacy review and update series 2015 : pharmacotherapy of psychiatric disorders / บรรณาธิการ ธนรัต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกRC480 ฟ352 2558,WM402 P536 2558,615.1092 ภ778 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrinciple of infectious diseases / จัดทำโดย วสันต์ กาติ๊บ
ชื่อผู้แต่งวสันต์ กาติ๊บ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ยูเนียนออฟเซท, 2558, [2015]
เลขเรียกQV250 ว358p 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน / เนติ สุขสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งเนติ สุขสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชนจำกัด, 2558.
เลขเรียกWK810 น416ก 2558,616.462 น785ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฟิล์มแผ่นบางที่มีความยืดหยุ่นจากเพกตินเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยาอินโดเมทาซิน = Development of e...
ชื่อผู้แต่งตรีเพชร ตาคำศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้อนุพันธุ์ของเคอร์คิวมินชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษ...
ชื่อผู้แต่งพรงาม (ลิ้มตระกูล) เดชเกรียงไกรกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRes Rep QZ 20.5 พ172ดก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสมในเด็กและผู้ใหญ่ = Antibiotics smart use 2015 / สัจจะ อิศรางกู...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกRM 267 ก279,QV350 ก449ป 2558,ส.ร. 615.7 ก279
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจในการใช้ยาของประชาชนในด้านข้อบ่งใช้และการบริหารยาและลักษณะพฤติกรรมการใช้ยา = Understanding...
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับเภสัชกร : การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ / บรรณาธิการ, ปวีณา สนธิสมบัติ ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2558, [2015]
เลขเรียกRC607.A26 ค695ค 2558,WC503.2 ค695 2558,616.9792 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออาการป่วย และคำแนะนำการใช้ยา ภาษาอาเซียน+3 / จัดพิมพ์โดย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558, [2015]
เลขเรียกQV55 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับยาในเด็ก = Pediatric dosage handbook / พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกWS 39 ต227 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา