Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเราจะไม่เป็นเบาหวานในชาตินี้ / สิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี
ชื่อผู้แต่งสิรินาถ วงศ์ภมรมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ; 2559
เลขเรียกRA645.D5 ส731 2559,WK810 ส6ร 2559,616.46 ส730ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้--เกี่ยวกับโรคเบาหวาน / อัมพา สุทธิจำรูญ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวาน กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2559, [2016]
เลขเรียกWK810 ร852 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา