Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง / บรรณาธิการ ศิริอร สินธุ, พิเชต วงรอด
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมผู้จัดการรายกรณีประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกRC660 ก446 2557,WK815 ก446 2557,616.46 ศ499ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการส่งเสริมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : ผ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี อ่างบุญตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกWK 835 พ212ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลตรอน ...
ชื่อผู้แต่งวัลลภา ทองศรีอ้น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ว217ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปง จั...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราภรณ์ จำรัส
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 อ212ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลป่าซา...
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ ภคบวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 น224ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรองเท้าเบาหวาน / เทอดชัย ชีวะเกตุ
ชื่อผู้แต่งเทอดชัย ชีวะเกตุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, 2557.
เลขเรียกRA645.D5 ท664,WK810 ท7ร 2557,617.585 ทร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557 = Clinical practice guideline for diabetes 2014 / จัดทำโดย ส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2557
เลขเรียกRA645.D5 น75 2557,WK 810 น287 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานหลักสูตรพื้นฐาน 2 Communication & Empowerment / สมาคมผู้ให้ความรู้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน, 2557.
เลขเรียกWK810 ค962 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา