Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เกร็ดความรู้เรื่องเบาหวาน : รู้ให้เท่าทันเพื่อป้องกันและรักษา / เรียบเรียง,ภัทรยา เมธาพร
ชื่อผู้แต่งภัทรยา เมธาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวาน / นงนุช โอบะ.
ชื่อผู้แต่งนงนุช โอบะ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ดาวการเงินการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกRC662 น92 2555,WK810 น2ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 : รายงานการวิจัย = The ...
ชื่อผู้แต่งยุทธนา ยานะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกRes Rep WK 20 ย244ยค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราอินซูลิน / วีระศักดิ์ ศรินนภากร, ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ และ ทองคำ สุนทรเทพวรากุล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 2555.
เลขเรียกQP 572.I5 ต217,WK820 ต367 2555,615.365 ต217 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการออกฤทธิ์ของสาหร่ายไก (Cladophora glomerata) ต่อการขนส่งสารในไตในภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 : รายงานว...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ศรีมะเริง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกRes Rep WK 20 ช244ศผ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบาหวานและการดูแล / ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย), [2555?]
เลขเรียกWK810 บ859 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2555 : เรื่อง "Diabetes from h...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2555 (2555 : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกWK810 ก482อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา