Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยากับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกพิเศ...
ชื่อผู้แต่งพิชากานต์ กู้เมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วงวัยรุ่น ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ....
ชื่อผู้แต่งวรสิริ มหาวัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรยาเคมีบำบัดและอาการไม่พึงประสงค์ที่พบในผู้ป่วย โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบั...
ชื่อผู้แต่งปานสิรินทร์ ติดทะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีของยา : ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัสและยาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง / เกษร นันทจิต, สมจริง รุ่งแจ้ง
ชื่อผู้แต่งเกษร นันทจิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ 2557.
เลขเรียกRS 403 ส235ค 2557,QV744 ก814 2557,616.994 ก814ค 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเภสัชกรรมปฏิบัติในโรคมะเร็ง = Oncology pharmacy practice / บรรณาธิการ สุภัสร์ สุบงกช, มานิตย์ แซ่เ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557, [2014]
เลขเรียกQZ267 ภ778 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา