Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้วยการนำเสนอข้อมูลภาพ กรณีศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชี...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการความท้าทายในยุคดิจิทัล / มฑุปายาส ทองมาก [text]
ชื่อผู้แต่งมฑุปายาส ทองมาก
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกHD30.213 ม119,651.8 ม196ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems : MIS / วัฒนา เอกปกมิตศิลป์
ชื่อผู้แต่งวัฒนา เอกปกมิตศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2559.
เลขเรียกT58.6 .ว633 2559,658.4038 ว113ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information system / นิภาภรณ์ คำเจริญ
ชื่อผู้แต่งนิภาภรณ์ คำเจริญ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2559
เลขเรียกT58.6 น626ร 2559,658.4038 น626ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = management information systems / ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
ชื่อผู้แต่งลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วังอักษร, 2559.
เลขเรียกT58.6 ล227,658.4038 ล211ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา