Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำถามปลายเปิด : ว่าด้วยชะตากรรมซ้ำซากของภาคประชาชน / บรรณาธิการ สายศิริ ด่านวัฒนะ ; เรียบเรียง รัตนศ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2554.
เลขเรียกJQ1749.A15 ค356 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวงศาวิทยาปรัชญาการเมืองว่าด้วยการต่อต้านฉันทามติ / ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย ; นิติ ภวัครพันธุ์, บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งชญาน์ทัต ศุภชลาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJC328.2 ช112ว 2554,320.11 ช13ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวุฒิสภากับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และความรู้ในวงงานรัฐสภา / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
เลขเรียกJQ1747 ว872,342.593 ว43 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา