Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูมนัส ปิติสานต์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ประจำปีพุทธศักราช 2555
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สันติศิริการพิมพ์, 2556 [2013]
เลขเรียกML410.M3 ค167 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีบำบัด / บุษกร บิณฑสันต์
ชื่อผู้แต่งบุษกร บิณฑสันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกML3920 บ672 2556,WM 450.5.M8 บ248ด 2556,615.85154 บ672ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีบำบัด = Music therapy / นำเสนอโดย ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม
ชื่อผู้แต่งทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศรีสารคามเนอรสเซอรี่, 2556.
เลขเรียกWB550 ท143ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลเฉียบพลันของการใช้จังหวะดนตรีในการพัฒนาการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : รายงานการวิจัย = Immed...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรีย์ วิวัฒนเศรษฐ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกRes Rep WL 20 อ212วผ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี พ.ศ. 2556 / คณะทำงาน ญาณี ตราโมท ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิมนตรี ตราโมท, 2556, [2013]
เลขเรียกML410.M6 ว423 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ : วันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียกN346.5.T5 ว6อ 2556,700.71 อ884 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา