Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกและทรัพยากรมนุษย์ = World environmental and human resources / ว่าที่ร้อยตรี วิชัย โก...
ชื่อผู้แต่งวิชัย โกศัลวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เสริมมิตรการพิมพ์ 2558.
เลขเรียกQS4 ว539ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Recruitment and selection / คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558, [2015]
เลขเรียกHF5549.5.S38 อ884 ล.1-2 2558,มสธ 658.311 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา