Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่10 = RGJ-Ph.D. Congress X, 3-5เมษายน 2552 โรงแรม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ครั้งที่ 10 : 2552 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียกLB2326.3 ก482r 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว = Single subject design / ผดุง อารยะวิญญู.
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์นครปฐม : Bai-Bua Learn & Toys, [2552?].
เลขเรียกLB1028 ผ179ก 2552?,370.7 ผ298ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา