Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉากทัศน์อาเซียน : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในประชาคมและภูมิภาค / บรรณาธิการ: กิตติ ประเสริฐสุข และ พิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560.
เลขเรียกHC 441 ฉ21 2560,327.17 ฉ214 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี 2558 / ประมวลโดย มานพ คณะโต, พูนรัตน์ ลียติกุล, ชวนพ...
ชื่อผู้แต่งมานพ คณะโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน, 2560
เลขเรียกHV5840.A75 ร64 2560,613.8 ม445ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียนศึกษา (สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) = ASEAN studies (for undergraduate and post-graduate studi...
ชื่อผู้แต่งภัทรพงษ์ รัตนเสวี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียกJZ5490 ภ63,341.2473 ภ114อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา