Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdult health nursing [text] / Kim Cooper, Kelly Gosnell
ชื่อผู้แต่งCooper, Kim
พิมพลักษณ์Missouri : Elsevier, 2019
เลขเรียกRT62 A244 2019,WY100 C777a 2019,E 610.73 C776A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPharmacology and the nursing process / Linda Lane Lilley,Shelly Rainforth Collins, Julie S. Snyder.
ชื่อผู้แต่งLilley, Linda lane.
พิมพลักษณ์St. Louis, Missouri : Elsevier, [2017].
เลขเรียกRM301 .L729 2017,QV4 P536 2017,E 615.1 L729P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดทางการพยาบาล / คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2549
เลขเรียกRT41 ก459 2549,WY100 ก275 2549,610.7 ก459 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = [BOOK] Basic skills in nursing / บรรณาธิการ, สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกRT41 ท337 2550,WY20.5 ท336 2550,610.7302 ท336 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล = Nursing concept and process / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกWY100 ส747อ 2551,610.73 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญ เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์...
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ สันตวาจา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552.
เลขเรียกRT41 จ272 2552,WY86 จ272น 2552,610.73 จ63น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา