Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเขียนเรียนญุี่ปุ่นชั้นต้น / ซาชิโกะ ซาวาดะ...[และคนอื่นๆ] เขียน ; สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2559.
เลขเรียกPL524 อ 2559,495.68 อ594 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น / ผู้แต่ง สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, ชิซุกุ ยานางิซาวะ.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2560.
เลขเรียกPL647 ส16 2560,495.6 ส165ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา