Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต / โดย มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล
ชื่อผู้แต่งมัทนา พนานิรามัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกR690 ม346,W84.3 ม346 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลังประติมาสาธารณสุข : 20 เบื้องหลังการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย / พงศธร พอกเพิ่มดี, บรรณาธิการ ; ผ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุขแนวใหม่, 2553.
เลขเรียกRA425 ห171 2553,ส.ร. W 76 ห171 2553,362.1 ห327 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา