Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEcho A1 methode de francais / J. Girardet, J. Pecheur.
ชื่อผู้แต่งGirardet, J.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, 2010.
เลขเรียกP381.F8 G519 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExercices de grammaire en contexte : niveau debutant / Anne Akyuz...[et al.]
พิมพลักษณ์Paris : Hachette Livre, c2000.
เลขเรียกPC2127.8 E93 2000,CL445.076 A315e
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReflets : méthode de français 1 : cahier d'exercices / Guy Capelle, Noëlle Gidon
ชื่อผู้แต่งCapelle, Guy
พิมพลักษณ์Paris : Hachette, c1999
เลขเรียกPC 2112 C238r 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVerbes = คำกิริยา ภาษาฝรั่งเศส / โดย ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, c2549.
เลขเรียกPC2271 ป6 2549,445.2 ป64ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVite et bien 1 : methode rapide pour adultes / Claire Miquel.
ชื่อผู้แต่งMiquel, Claire.
พิมพลักษณ์Paris : CLE International, 2009.
เลขเรียกP381.F8 M669 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส ฉบับประสบการณ์ / อาจิณ มารีประสิทธ์
ชื่อผู้แต่งอาจิณ มารีประสิทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [254?]
เลขเรียกPC2105 อ611ว [254-],445 อ22ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา