Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานบูชาคุณแผ่นดินไทยณ มณฑลพิธีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 เมษายน 2544.
ชื่อผู้แต่งพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (บัว ญาณสมฺปนฺโน).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์], 2544.
เลขเรียกBQ5415 พ358 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชินบัญชรสวดมนต์อย่างไรให้เป็นสุข / ษรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งษรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคลประกายพฤกษ์, 2550.
เลขเรียกBQ4570.M3 ษ132ช 2550,294.382 ษ131ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ = Buddhist prayer benefits among three-generation population...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกBQ5632 ป234,294.338 ป234ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปริตรธรรม / [พระคันธสาราภิวงศ์ ธรรมาจริยะ, อภิวังสะ].
ชื่อผู้แต่งพระคันธสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภิวังสะ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ5558.T5 พ323 2542,294.313 พ323พ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องเล่า...มนต์พระปริตร / โดย คุณหลวงและคณะ
ชื่อผู้แต่งคุณหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน, 2555.
เลขเรียกBQ5632 ค631,294.313 บ159ร 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา