Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. I, zhong ji chong ci pian = Boya Chinese : Intermediate I / Li xiao qi, zhao yan fen...
ชื่อผู้แต่งQi, Li Xiao.
พิมพลักษณ์Bei jing : Bei jing ta xue chu ban she, 2013.
เลขเรียกPL1129.E5 Q32 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu chang yong ci yu dui bi li shi = Comparative illustration of common Chinese words an...
ชื่อผู้แต่งLu, Fubo 1954-.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2000.
เลขเรียกPL1099 L8 2000,495.1 Lu926D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGu dai Han yu ke ben = Classical Chinese textbook / Xu Zongcai bian.
พิมพลักษณ์Beijing : Yu yan wen hua da xue chu ban she, 1998.
เลขเรียกPL1128 K8 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJi chu han yu 40 ke = 40 Lessons For Basic Chinese Course / Chen Suining zhu bian.
ชื่อผู้แต่งChen, Suining.
พิมพลักษณ์Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2003.
เลขเรียกPL1117 C518 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJian ming Han yu yu fa xue xi shou ce = Chinese grammar without tears / zhu bian Zhu Xiaoxing ; ...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2002 (2004 printing).
เลขเรียกPL1129.E5 J53 2002,495.1824 Z458C 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing li ren han yu : sheng huo bian (shang, xia) = Chinese for managers : everyday Chinese. Volume...
พิมพลักษณ์Beijing shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she = Foreign Language Teaching and Research Press, 2004.
เลขเรียกPL1129.E5 J562 2004,495.1 Ch539 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing li ren han yu : yu yin pian(xia) = Chinese for managers : everyday Chinese. Volume 2 / Zhang...
พิมพลักษณ์Beijing shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1129.E5 J562 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShi yong Han yu du xie ke ben. 1 = Practical Chinese : reading & writing. 1 / zhu bian Deng Enmi...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2008.
เลขเรียกPL1128 S54 2008,495.182421 De392S 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องXin shi ji Han yu = New Century Chinese / zhu bian, Liao Rongrong.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2001-.
เลขเรียกPL1129.E5 X56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา