Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai agricultural standard TAS 1501-2004 : okra / National Bureau of Agricultural Commodity and Fo...
ชื่อผู้แต่งNational bureau of agricultural commodity and food standards.
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 2004.
เลขเรียกHD9016.T5 O418 2004,658.56 N277T 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai agricultural standard TAS 1502-2004 : peppers / National Bureau of Agricultural Commodity and...
ชื่อผู้แต่งNational bureau of agricultural commodity and food standards.
พิมพลักษณ์Bangkok : National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 2004.
เลขเรียกHD9016.T5 P424 2004,658.56 N277T 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVegetables [electronic resource] / by Robin Nelson.
ชื่อผู้แต่งNelson, Robin 1971-.
พิมพลักษณ์Minneapolis : Lerner Publications Co., c2003.
เลขเรียกTX391 N45 2003eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVegetables of Canada [electronic resource] / Derek B. Munro and Ernest Small.
ชื่อผู้แต่งMunro, Derek b.
พิมพลักษณ์Ottawa : NRC Research Press, c1997.
เลขเรียกSB320.8.C3 M86 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกSB117 Thai 25 2535,631.531 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี.
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
เลขเรียกSB324.75 .จ63 2541,635.04521 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง = Standard for hygienic practice for canned ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุกอาหารเป็นยาถ้ากินเป็น / ทัทยา อนุสสร.
ชื่อผู้แต่งทัทยา อนุสสร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกTX557 ท63,WA695 ท344 2553,641.302 ท344ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา