Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya han yu. I, zhong ji chong ci pian = Boya Chinese : Intermediate I / Li xiao qi, zhao yan fen...
ชื่อผู้แต่งQi, Li Xiao.
พิมพลักษณ์Bei jing : Bei jing ta xue chu ban she, 2013.
เลขเรียกPL1129.E5 Q32 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for research [electronic resource] : usage, style, and grammar / Adrian Wallwork.
ชื่อผู้แต่งWallwork, Adrian.
พิมพลักษณ์New York, NY : Springer, 2013.
เลขเรียกPE1460
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEssentials of English grammar / [by] Otto Jesperson.
ชื่อผู้แต่งJespersen, Otto 1860-1943.
พิมพลักษณ์London : Routledge, 2013.
เลขเรียกPE1105 J4 2013,425 Je58E 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Cambridge dictionary of English grammar / Pam Peters.
ชื่อผู้แต่งPeters, Pam.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2013.
เลขเรียกPE1097 P48 2013,428.203 483C 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhat not to write : a guide to the dos and don'ts of good English / written by Kay Sayce ; edited ...
ชื่อผู้แต่งSayce, Kay.
พิมพลักษณ์Singapore : Talisman, c2013..
เลขเรียกPE1111 S29 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา