Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ : สำหรับการบริหารและการบริการภาครัฐ [electronic resource] = AI for goverm...
ชื่อผู้แต่งปรีชาพล ชูศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (องค์การมหาชน), 2562.
เลขเรียกQ335 ป46อ 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ [electronic resource] / ศุภวุฒิ สายเชื้อ ; ธนกร จ๋วงพา...
ชื่อผู้แต่งศุภวุฒิ สายเชื้อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbooks, 2563.
เลขเรียกQR399 ศ645บ 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew normal ทางการเรียนรู้ [electronic resource] / วิชัย วงษ์ใหญ่, มารุต พัฒผล.
ชื่อผู้แต่งวิชัย วงษ์ใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563.
เลขเรียกLB1025.3 ว626น 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกการติดตามข่าวสารออนไลน์ [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.
เลขเรียกHM742 ก49 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการเรียนรู้ใน New normal [electronic resource] / วิชัย วงษ์ใหญ่, มารุต พัฒผล.
ชื่อผู้แต่งวิชัย วงษ์ใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563.
เลขเรียกLB1025.3 ว62ก 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางธุรกิจสู้ภัยโควิด 19 [electronic resource] = COVID-19 businees survival / Thammasat B...
ชื่อผู้แต่งThammasat Business School
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Thammasat Business School, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ใน New normal [electronic resource] / วิชัย วงษ์ใหญ่, มารุต พัฒผล.
ชื่อผู้แต่งวิชัย วงษ์ใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2563.
เลขเรียกLB1025.3 ว6ก 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ [electronic resource] = Creative learning / วิชัย วงษ์ใหญ่, มารุต พัฒผล.
ชื่อผู้แต่งวิชัย วงษ์ใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2563.
เลขเรียกLB2395.35 ว626ก 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำกรมอนามัยสำหรับ 6 กิจการที่ได้รับการผ่อนปรน [electronic resource] / กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563.
เลขเรียกQR399 ค68 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการ COVID-19 [electronic resource] : สำหรับสถานประกอบกิจการ / จัดทำโดย สมาคมอาชีวอนามัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน, 2563.
เลขเรียกQR399 ค74 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 [electronic resource] / เรียบเรียงโดย จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2563.
เลขเรียกQR399 ค747 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 [electronic resource] / คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลหยุนหนาน ; มหาวิทยาลัยการ...
พิมพลักษณ์เขตซีชาน นครคุนหมิง : สํานักพิมพ์หยุนหนาน เอ็ดดูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกQR399 ค74 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! [electronic resource] / ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2563.
เลขเรียกQR399 ค74 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา [electronic resource] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2563.
เลขเรียกHQ518 ช656 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ [electronic resource].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชกิจจานุเบกษา, 2563.
เลขเรียกJQ1745.A55.A8 ป46 2563eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา