Found: 1,507  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย สายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม : รวมบทความทางวิชาการ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540-
เลขเรียกR611.ท9 พ725,WB50.JT3 ก495 2540,610.28 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
1,502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2557-2559 / สำนักข้อมูล...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียกR729.5.R87 ร451 2559,WB50.JT3 ร6 2559,615.88 ร451 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
1,503
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ : ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ / จัดทำโดย สำนักงานข้อมูลสมุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2547.
เลขเรียกRC607.A26 ส316,QV766 ส316อ 2547,615.321 สข316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าหลวงคำแดงอารักษ์เมืองของล้านนา / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, สุวิภา จำปาวัลย์...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกDS588.ห7 พ96 2550,QV770.JT3 ต367 2550,959.362 พ93จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
1,505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค : รวมบทรวมบทความการประชุมวิชาการ เรื่อง ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้...
ชื่อผู้แต่งสถาบันการแพทย์แผนไทย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2542.
เลขเรียกSB323.ท9 ก65 2542,QV766 ก6ผ 2542,615.854
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
1,506
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมอแตง : หมอเด็กของคนเมืองคอน / ผู้เขียน, สุพรรณ ตุรงคติณชาติ.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณ ตุรงคติณชาติ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2548.
เลขเรียกGR880 ส74 2548,WB50JT3 ส828ห 2548,615.88 ห177 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
1,507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1- / กาญจนา ดีวิเศษ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร, 2551.
เลขเรียกRS180.ท9 ท67,QV740.JT3 ท335 2551,615.88 ท335
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา