Found: 589  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
586
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAEC : เสน่ห์ สีสัน และความหมายในโลกทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ และชัยพร เซีย...
ชื่อผู้แต่งเจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยาม, 2556.
เลขเรียกHC441 จ731,341.2473 จ573อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
587
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลเปรียบเทียบข้อตกลงการค้าเสรี US-Australia FTA และ Thailand-Australia FTA / ทิวารัตน์ ลาภวิไล,...
ชื่อผู้แต่งทิวารัตน์ ลาภวิไล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2547.
เลขเรียกHF1713 .ท652 2547,382.9593 ท493ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
588
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย / เกรียงไกร เตชก...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร เตชกานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHD9866.T52 ก75 2550,382.71 ก57ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
589
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 = ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559.
เลขเรียกDS525 อ617ย,341.2473 อว617
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา