Found: 272  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย = The degree of competition in Thai rice export market / ...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2557
เลขเรียกSB191.R5 อ-ก 2557,338.17318 อ727ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการวิจัยชุดวิจัย ไทย-ตะวันออกกลาง / ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกHF1594.55 ส47,337.593056 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา