Found: 8,113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระครูภาวนานุวัตร (บำเรอ ชุตินธโร) / คณะศิษย์พระครูภาวนานุวัตร (หลวงพ่อบำเรอ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โรงพิมพ์จูปิตัส, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคิริมานนทสูตร / ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคุณพ่อ / อมรา มลิลา
ชื่อผู้แต่งอมรา มลิลา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : พิมพ์อำไพ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปฐมสมโพธิ ของ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว) ตอน 1.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โรงพิมพ์ไท, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปริตธรรม / พระคันธสาราภิวงศ์,แปล
ชื่อผู้แต่งพระคันธสาราภิวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์(1987)จำกัด, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมไทย / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทุน 21 เมษายน, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี / ผู้เรียบเรียงและจัดพิมพ์ ปฐม นิคมานน์, ภ...
ชื่อผู้แต่งปฐม นิคมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระในบ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านหนังสือเอกอนันต์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระในบ้าน / โดย พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช)
ชื่อผู้แต่งพระเทพปริยัติโมลี (ทองดี สุรเตโช)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธทำนาย (ยุคจิตใจคนเสื่อม) / กระจกหกด้าน
ชื่อผู้แต่งกระจกหกด้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้อนเมฆ แอนด์ กันย์ กรุ๊ป, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธประวัติ : ฉบับยุวชน / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมงฺคลสุตฺต = Mangalasutta : พระไตรปิฎกศึกษา มงคลสูตร พระบาฬี อักษรโรมัน และ จดหมายเหตุการเสด็จจาริกพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กองทุนสนทนาธรรมนำสุข ท่านผู้หญิง ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์เกิดมาทำไม ? เล่ม 5 ว่าด้วยภาคปกิณกธรรม (ธรรมะจากภาพ เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา) / สุวัฒน์ พิทักษ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ พิมักษ์วงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมและสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธสิกขีทศพลที่ 1 พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลก
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : [ม.ป.พ.], 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนรอยพระพุทธเจ้า / ดวงใจ มหาพัฒนากุล
ชื่อผู้แต่งดวงใจ มหาพัฒนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บริษัท อักษรโสภณ จำกัด , 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา