Found: 229  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องKan xiao hua xue Han yu [videorecording] = Funways to learn Chinese. 1 / Guangzhou xiao xiao ba ...
พิมพลักษณ์[Jinan Shi] : Qi lu dian zi yin xiang chu ban she, [2007].
เลขเรียกPL1125.E6 K36 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS : 8 examination papers from University of Cambridge ESOL examinations
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, c2011
เลขเรียกPE 1112 C178 2011,428.75 C178
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKuai le Zhongguo--xue Han yu. Hangzhou pian = Happy China-Learning Chinese / Zhongguo zhong yang ...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1125.E6 K727 2007,495.183421 Ku95H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplete guide to the TOEIC TEST / Bruce Rogers.
ชื่อผู้แต่งRogers, Bruce.
พิมพลักษณ์Boston Mass. : Thomson, c2006.
เลขเรียกPE1128 R638 2006,428.0076 R724Co 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for marketing \& advertising / Sylee Gore
ชื่อผู้แต่งGore, Sylee
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, 2007
เลขเรียกPE1131 G666e 2007,428.24 G666E 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for accounting / Evan Frendo \& Sean Mahoney
ชื่อผู้แต่งFrendo evan
พิมพลักษณ์Oxford : Oxford University Press, 2007
เลขเรียกHF5635 F75e 2007,428.24 F878E 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSheng huo Han yu = Life Chinese / Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si zhi zuo...
พิมพลักษณ์[Ji'nan] : Qi lu dian zi yin xiang chu ban she, 2007.
เลขเรียกPL1125.E6 C7 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambodian for beginners / by Richard K. Gilbert
ชื่อผู้แต่งGilbert, Richard k.
พิมพลักษณ์Bangkok : Paiboon Poomsan, c2008.
เลขเรียกPL4323 G54 2008,495.932 Gi464C 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEverything you need to score high on the TOEFL : 2000 edition with the latest information on the ne...
ชื่อผู้แต่งSullivan, Patricia noble 1942-.
พิมพลักษณ์[New York, NY] : Arco : Macmillan Reference USA, c1999.
เลขเรียกPE1128 S926 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 3 : examination papers from the University of Cambridge ESOL examinations
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2004
เลขเรียกPE1128 C328 2004,428.75 C178C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambridge IELTS 3 : examination papers from the University of Cambridge local examinations syndica...
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2005
เลขเรียกPE1112 C178 2005,428.75 Cb178
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMastering the America accent / Lisa Mojsin
ชื่อผู้แต่งMojsin,Lisa
พิมพลักษณ์Hauppuge,N,J. : Barron''s Education Series Inc, c2009.
เลขเรียกPE2815 M715,428.24 M715M
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา