Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรา / เซอร์รพินทรนาถฐากูร ; อินทรยุธ รจนา ; แสงทอง เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งตะกอร์, รพินทรนาถ ฐากูร, เซอร์, ค.ศ.1861-1941.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวาลัย, 2522.
เลขเรียกPK1723.จ65 ส88
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานนายผี อัศนี พลจันทร / ประเสริฐ จันดำ, เสาะหาและรวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกPL4209.A87 ต63 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายสะอาด สุทธานันท์ ณ เมรุวัดป้อม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี.
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี? : ม.ป.พ., 2533?].
เลขเรียกND1022.พ7 ท62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภควัทคีตาพร้อมภาคผนวก / โดย กฤษณะไทวปายนวยาส ; แปลโดย อินทรายุธ.
ชื่อผู้แต่งมหาภารตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวาลัย, 2522.
เลขเรียกPK3631.ภ2 ก43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปาการแห่งกาพย์กลอน / โดยศรีอินทรายุทธ (นายผี)
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร 2461-2533.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2518.
เลขเรียกPL4209.8 .อ63,808.1 อ218ศ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปและวรรณคดี / ของ Mao, Tse-Tung ; โดย อินทรายุธ.
ชื่อผู้แต่งเหมา, เจ๋อตุง, ค.ศ. 1893-1976.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แนวร่วมครูก้าวหน้า, 2518.
เลขเรียกPL2273 .ห75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสนิท ธนรักษ์ ภ.ป.ร. 4 ณ เมรุวัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 6 กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2534.
เลขเรียก291.23 อ231
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามของชีวิตและสังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / ป้าลม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งวิมล พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4209.A87 ว64 2561,928.95911 ว367ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโต้ลัทธิแก้ไทย วิจารณ์แห่งวิจารณ์ / อุทิศ ประสานสภา, เขียน ; ไอดา อรุณวงศ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอุทิศ ประสานสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4205 อ73 2561,808.4 อ443ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ.ไชยวรศอลป์ กับภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือ / สุนทร คำยอด.
ชื่อผู้แต่งสุนทร คำยอด
พิมพลักษณ์ลำพูน : ณํฐพลการพิมพ์ (คณะบุคคล), 2558.
เลขเรียกHQ1181.T5 ส788 2558,305.42 ส788อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเพลงเพื่อชีวิต : สายธารแห่งการต่อสู้ / มนต์สวรรค์ จินดาแสง บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ตลา, 2532.
เลขเรียกML345.ท9 ต65,783.609593 ต351 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ : ว่าด้วยทัศนะวิจารณ์ทางการประพันธ์ วรรณคดี และภาษา / อัศนี พลจันทร.
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร, 2461-2533.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540.
เลขเรียกPL4200.5 .อ65,895.913 อ576ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา