Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องViolent incidents monitoring systems : a methods toolkit / Adrian Morel.
ชื่อผู้แต่งMorel, Adrian.
พิมพลักษณ์Bangkok, Thailand : The Asia Foundation, 2016.
เลขเรียกHM 886 V812 2016
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOn the head of a pin / Mary Beth Miller.
ชื่อผู้แต่งMiller, Mary beth 1964-.
พิมพลักษณ์New York : Dutton Books, c2006.
เลขเรียกPZ7 .M62 2006
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurveys and countering violent extremism : a practitioner guide / Matthew Nanes, Bryony Lau.
ชื่อผู้แต่งNanes, Matthew.
พิมพลักษณ์Bangkok : The Asia Foundation, 2018.
เลขเรียกHM 886 N153 2018
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Effec...
ชื่อผู้แต่งวันฉัตร เหล่มตระกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ว215ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียง...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ วันดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ณ17ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of ...
ชื่อผู้แต่งนันท์นลิน นาคะกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 น215ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLegislation for women''s rights: A study of victims of domestic violence protetion act B.E.2550 / Ta...
ชื่อผู้แต่งWiboonpanuvej, Tana
พิมพลักษณ์2019
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบำบัดรักษาและฟื้นฟูผุ้กระทำความรุนแรงในครอบครัว / บรรณาธิการ, เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยจัดการความรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกHV6626 ค695 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กไทยในวังวนความรุนแรง / คัมภีร์ วชิรเขื่อนขันธ์
ชื่อผู้แต่งคัมภีร์ วชิรเขื่อนขันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันรามจิตติ, [2559?]
เลขเรียกHV6626 ค262ด 2559?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์...เรื่องเล่า "พึ่งได้ ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์" / กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 2
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556 [2013]
เลขเรียกHV6626.23.T5 ส898 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบคัดกรองการเกิดความรุนแรงจากผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบ...
ชื่อผู้แต่งศุภรัตน์ เอกอัศวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกRes Rep WT 20 ศ246อก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effe...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ มัชชะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ก15ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2548.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, [2548?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินเดียวกัน แต่เหมือนอยู่คนละโลก? = Same land, but different worlds? : วาระการวิจัยเพื่ออนาคต :...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ (ครั้งที่ 4 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDomistic Violence : an exploration of wife abuse in Thailand / Boonserm Hutabaedya.
ชื่อผู้แต่งBoonserm Hutabaedya.
พิมพลักษณ์2013.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา