Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องRise of the Guardians [videorecording] = ห้าเทพผู้พิทักษ์ / Dreamworks Animation SKG presents ; sc...
พิมพลักษณ์Glendale, CA : Dreamworks Animation : Paramount, 2013.
เลขเรียกPN1997 .R57 2013,791.43/72 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีอารักษ์เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน / พิมพ์นภัส...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์นภัส จินดาวงค์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเรื่องเล่าในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติของนักเขียนสตรีพลัดถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบ เดอะ เมมั...
ชื่อผู้แต่งอภิสรา แสงหัตถวัฒนา, 2523-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการหนังสือธรรมะ ธรรมทาน วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่, 2555
เลขเรียกBQ 4160 ส16ส 2555,294.304 ส116 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา