Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความเข้มข้นของก๊าซเรดอนในที่อยู่อาศัยของผู้ที่พบความ ผิดปกติของปอดในพื้นที่ตำบลแม่ก๊า อำเภอส...
ชื่อผู้แต่งนคร เวียงลอ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความเข้มข้นโทรอนในที่อยู่อาศัย พื้นที่ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = A Survey ...
ชื่อผู้แต่งสุธีร เอกเจริญสุข
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริมาณก๊าซเรดอนในอาคารบริเวณน้ำพุร้อนโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในฤดูฝน = Indoor radon...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ บุณยบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริมาณเรดอนในที่อยู่อาศัยและฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Amount of i...
ชื่อผู้แต่งปานชีวา มั่นเข็มทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระดับก๊าซเรดอนในแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในฤดูร้อน = Indoor Radon l...
ชื่อผู้แต่งจิดาภา ศรีเหนี่ยง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระดับโทรอนในที่อยู่อาศัยบริเวณน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในฤดูร้อนและฤดูฝน = Indoor Thoron level...
ชื่อผู้แต่งรัชพร ตุ่นไชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการตรวจวัดก๊าซเรดอนเพื่อหาบริเวณที่มีการซึมของน้ำใต้ดินตื้นเข้าสู่คลอง : กรณีศึกษาคลองบางกอกใ...
ชื่อผู้แต่งภูริต ควินรัมย์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทวนสอบบุคคลและการระบุบุคคลโดยใช้การแปลงเรดอนของแบบรูปม่านตา / ภัทราภรณ์ อริยปรีชากุล = Personal ...
ชื่อผู้แต่งภัทราภรณ์ อริยปรีชากุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย / วิษณุศาสต...
ชื่อผู้แต่งวิษณุศาสตร์ อาจโยธา
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา