Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพในการทำงานช่วงปีแรกของบัณฑิตกิจกรรมบำบัดที่เพิ่งจบการศึกษา = The Developmen...
ชื่อผู้แต่งอัครภา นาชัยเวียง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลแพร่ = Development of a competency fram...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อินทุดม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกW 4 ศ182ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProfessionalism in medicine : the case-based guide for medical students / edited by John Spandorfer ...
พิมพลักษณ์Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
เลขเรียกW21 P964 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะทางการพยาบาลศัลยกรรมกระดูกและข้อของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน = Development of ...
ชื่อผู้แต่งภาวิณี วัฒนคุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 ภ226ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��þѲ�ҡ�ͺ���ö������Ѻ��Һ���ԪҪվ��ͧ��ҵѴ �ç��Һ���Ӿٹ = Development of a competency framework for operating...
ชื่อผู้แต่ง��ͧ��ó �ԧ���ѹ
พิมพลักษณ์�ѳ�Ե�Է����� ����Է�������§����, 2558
เลขเรียกW 4 �19� 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = ...
ชื่อผู้แต่งวัชรีวรรณ เขื่อนเพชร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกW 4 ว212ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = D...
ชื่อผู้แต่งดรุณี ไชยวงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกW 4 ด174ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหา...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพิมล ลีโนทัย
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency improvement of hematology laboratory professionals : a case-based approach / ปานทิพย์ วัฒ...
ชื่อผู้แต่งปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร, 2554, [2011]
เลขเรียกQY21 ป547c 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา