Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาตราส่วนใหญ่ (1:25,000) เพื่อติดตามและประเมินพื้นที่เพาะปลูกพืชเศร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555?] [2012?]
เลขเรียกS494.5.G46 ค961 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องอาณาจักรธรรมชาติแอฟริกา [map] / produced by National Geographic Maps for National Geographic mag...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2001.
เลขเรียกG8201.D1 N3 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแอฟริกา [map] : สำรวจร่องรอยอารยธรรม / produced by National Geographic Maps for National Geogr...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2005.
เลขเรียกG8201.E2 N3 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างใบของพืชในบริเวณป่าชายหาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / อติพร หวังวัชรกุล = Leaf structure of p...
ชื่อผู้แต่งอติพร หวังวัชรกุล
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา