Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดว่าด้วยความเสื่อมของระบอบการปกครอง ศึกษาเปรียบเทียบ Plato กับ Nietzsche / พิศาล มุกดารัศม...
ชื่อผู้แต่งพิศาล มุกดารัศมี
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาเม่งจื๊อ ถือแบบอย่างยอดคน / จวินจื่อ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจวินจื่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกB128.M324 จ189ป 2556,181.11 จ639ปถ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ปีที่ 2 / บรรณาธิการ, นพรัตน์ กุมภะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553.
เลขเรียกHN700.55.N3P8 ป444 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจางจื๊อ ปราชญ์ผู้เป็นอยู่ต่ำ แต่ใคร่ครวญสูง / จุยจื๊อ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งจุยจื๊อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกB128.C39 จ639จ 2556,181.11 จ639ปจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุรุวิพากษ์คุรุ = Meetings with remarkable people/ OSHO ; โตมร ศุขปรีชา แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งโอโช่ ค.ศ.1931-1990.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : GM BOOKS, 2552.
เลขเรียกB56 อ92,291.175 อ968ค2 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ็บหรือที่จะคิด? สนทนากับ อาร์เนอ เนสส์ / เดวิด โรเธนเบิร์ก : เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ : แ...
ชื่อผู้แต่งโรเธนเบิร์ก, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.
เลขเรียกB4445.N344 ร9จ 2548,198.1 ร 957 จ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานปราชญ์และวีรบุรุษกรีกโบราณ = Contes et recits des heros de la Grece antique / Christian Greni...
ชื่อผู้แต่งเกรอนิเยร์, คริสเตียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2549.
เลขเรียกBL795.ว67 ก75 2549,180 ก768ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดนักคิด ผู้พลิกชะตาโลก / พรรณี เกษกมล
ชื่อผู้แต่งพรรณี เกษกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกCT101 พ272,920 พ272ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา