Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อเสรีมีจริงหรือ : บทเรียนประชาธิปไตยและวัฒนธรรมสื่อไทย / ประวิตร โรจนพฤกษ์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งประวิตร โรจนพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2545.
เลขเรียกPN5449.ท9 ป46,302.23 ป17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปว่าตัวฉันป้า / ว. แหวน, เขียน ; อโณทัย องกิตติกุล, วาดภาพ
ชื่อผู้แต่งว. แหวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Springbook, 2558.
เลขเรียกHM866 ว13,808.9591 ว111ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาประยุกต์ในการบริหารธุรกิจและการศึกษา = Psychology applied to business and educational admin...
ชื่อผู้แต่งพรรณราย ทรัพยะประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกHD37.T5 พ267จ,158 พ44จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา