Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 5 : บันทึกการลงพื้นที่ 7 ประเด็นข่าวชายขอบของคณะสื่อมวลชนส่วนกลาง / บรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบฯ, 2558
เลขเรียกHN700.592.M26 ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน / โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2554.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน / โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2556.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน 4 : บันทึกการลงพื้นที่ 6 พื้นที่สนามชายขอบข่าวของสื่อมวลชนส่วนกลาง / บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบ, 2557
เลขเรียกHN700.592.M26 ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายข่าว คนชายขอบ : คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน # 4 / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี และจารยา บุญ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2557.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายข่าว คนชายขอบ : คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน # 5 / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี และจารยา บุญ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2558.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องของ-คนชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย / อุ่นใจ ...
ชื่อผู้แต่งอุ่นใจ เจียมบูรณะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนรักษ์, 2550.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 อ829ร 2550,305.568 อ829ร 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงอุทธรณ์จากชนเผ่า / โดย บือพอ ; บรรณาธิการ ศรีพิมพ์ ชาเวียร์ ; ภาพปกและภาพประกอบ ทินกร ดำรงอุษา...
ชื่อผู้แต่งถาวร กัมพลกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์, 2547.
เลขเรียกHM836 .ถ64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาสมบัติอัจฉริยะ ตอน ความลับสุสานฟาโรห์ = Beyond the grave / จู๊ด วัตซัน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แ...
ชื่อผู้แต่งวัตซัน, จู๊ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนมแอนด์โนเบิล, 2554.
เลขเรียก813.6 ป466 ล.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย / กุลภา วจนสาระ, กฤตยา อาชวนิจกุล, บ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกHM1136 ป233 2555,305.906 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเริ่มต้น / ผู้เขียน จันทราภา จินดาทอง ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล, 2559
เลขเรียกHN700.592.M26 ค 2559,361.614 ค139 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา