Found: 346  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและปัญหาในการใช้ยาเฉพาะโรค : การอบรมฟื้นฟูวิชาการของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25...
ชื่อผู้แต่งการฟื้นฟูวิชาการเรื่องหลักการและปัญหาในการใช้ยาเฉพาะโรค (2525 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2525.
เลขเรียกWB330 ก495 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติความปวดจากมะเร็ง = Clinical practice guideline for cancer pain / สมาคมการศึกษาเรื่อ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556
เลขเรียกQZ 266 ส162น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาในโรคทางเดินอาหาร / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524.
เลขเรียกWI100 ม19ก 2524
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยและจ่ายยาในผู้ป่วยโรคคอหอยและต่อมทอนซิลอักเสบในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน =...
ชื่อผู้แต่งพนัฐพงษ์ พีระพัฒนพงษ์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกW4 พ194ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยา / สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สโมสรนักศึกษา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ์, 2516]
เลขเรียกQV38 Thai193 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการสั่งใช้ยา Metformin ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโอกาสเสี่ยงของ Lactic acidosis = Prescribing patte...
ชื่อผู้แต่งภัทราวรรณ แสงคำ
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกW4 ภ378ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายชนิด โรงพ...
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ วิจิตร
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกW4 ก631ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาในโรคทางเดินอาหาร / [บรรณาธิการ] ปราโมทย์ ธีรพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524.
เลขเรียกQV38 ก495 ค7 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน / ชมรมแพทย์ชนบท
ชื่อผู้แต่งชมรมแพทย์ชนบท
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ชุมพวงออฟเซ็ทการพิมพ์, [2542?]
เลขเรียกWT500 ช175น 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEpCAM aptamer: โมเลกุลใหม่สำหรับการขนส่งยาแบบพุ่งเป้า = EpCAM aptamer: a new molecule for targeted d...
ชื่อผู้แต่งสุธาสิณี สุวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้อนุพันธุ์ของเคอร์คิวมินชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษ...
ชื่อผู้แต่งพรงาม (ลิ้มตระกูล) เดชเกรียงไกรกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRes Rep QZ 20.5 พ172ดก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง : เคมีบำบัด / ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ชื่อผู้แต่งชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรม, 2547.
เลขเรียกQZ39 ช175ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPharmacology handbook for physiotherapists / Jackie Reznik ... [et al.].
พิมพลักษณ์Chatswood, NSW : Elsevier Australia, 2017.
เลขเรียกQV 38 P536 2017,615.82 Ph536C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาระงับปวดแบบรุนแรง = Nursing care for strong...
ชื่อผู้แต่งจิรามาศ ชูทองรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกQZ 267 จ237ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา