Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องServices for people with learning disabilities / Edited by Nigel Malin
พิมพลักษณ์London : Routledge, 1995.
เลขเรียก305.908 Se491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ดูแลของผู้พิการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากุมเก...
ชื่อผู้แต่งเจียรนันต์ จันทร์แก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกW 4 จ277ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวที่เข้ารับบริการ ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั...
ชื่อผู้แต่งวัชริศ กิตติร่มโพธิ์งาม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย ประจำปี 2560.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2555 = The 2012 disability survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียกGP WB 320 ส143ก 2555,ส.ร. 305.908 ส143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในสวนสาธารณะเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ = Ex...
ชื่อผู้แต่งทศพล แสงไกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา เรื่องรูปแบบบัญชีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อน...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวง, 2551
เลขเรียกสร สส0300 1.6/ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถของญาติในการดูแลผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองที่อาศัยในชุมชน = Capability of Caregivers for ...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา พรมยศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการวินิจฉัยและการลงทะเบียนความพิการแต่กำเนิด / บรรณาธิการ สุทธิพงษ์ ปังคานนท์, จุฬาลักษ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, [2556?]
เลขเรียกWS 105.5.H2 ค241 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการวินิจฉัยและการลงทะเบียนความพิการแต่กำเนิด / บรรณาธิการ สุทธิพงษ์ ปังคานนท์, จุฬาลักษ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2558
เลขเรียกWS 105.5.H2 ค241 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนของคนพิการชุมชนสิงห์ชัย เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Com...
ชื่อผู้แต่งเกวลี สิทธิวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้พิการเบื้องต้น / วิภาวี ลักษณากร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, [2555?]
เลขเรียกHV1568 ก451 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกW 900 ค241 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่ใช้ เก้าอี้ล้อเข็นของวัดนามมงคล 9 แห่ง อ.เมือ...
ชื่อผู้แต่งกัญจน์ ชุมพงษ์พันธุ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 และ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งอรทัย เมืองมูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา