Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการใช้คำนามและคำสรรพนาม = Noun & Pronoun / อรุณรัศมี ฉายศิลปไชย, บก.เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2544]
เลขเรียกPE1201 ห321 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบบุรุษสรรพนามภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ในแนวเชิงประวัติ / สิริพร หฤทัยวิญญู = A historica...
ชื่อผู้แต่งสิริพร หฤทัยวิญญู 2521-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการใช้คำสรรพนาม เพื่อยกระดับความรู้ภาษาอั้งกฤษ = Talking about noun & pronoun / บริษัท สารสาร ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสารมาร์เก็ตติ้ง , 2544.
เลขเรียกPE1201 ท337 2544,425 ท336
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องGrammar ชุดnoun pronoun [sound recording] / โดยศิริมน ศรีนพรัตน์
ชื่อผู้แต่งศิริมน ศรีนพรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบสรรพนามในงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับ 1971 และฉบับอ่านง่าย / โปรดปราน ธรรมสอน...
ชื่อผู้แต่งโปรดปราน ธรรมสอน 2520-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการใช้บุรุษสรรพนามของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์สังคม = Problems of Thai pers...
ชื่อผู้แต่งเหวิน, ฉิงหยู่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 495.910711 ห573ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish TOEFL (TOEFL sentence + error) : pronoun [videorecording] / อ. ณัฐสิทธิ์ (อ. ปุ๊ก)
ชื่อผู้แต่งณัฐสิทธิ์ ณรงค์โยธินกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮ็อตเอ็ต, [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPronoun: คำสรรพนาม.
ชื่อผู้แต่งเจเนซิส มีเดียคอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPronoun: บุรุษสรรพนามของประธานและกรรม.
ชื่อผู้แต่งเจเนซิส มีเดียคอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำสรรพนาม "It" จากนวนิยายแปลเรื่อ "แม่โขง" / โสมวรรณ ทองเนียม.
ชื่อผู้แต่งโสมวรรณ ทองเนียม, 2517-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องคำนาม คำสรรพนาม และคำคุณศัพท์ ส...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์, 2514-
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำสรรพนามบุรุษที่ 1 ในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ / กนกวรรณ วารีเขตต์ = Grammat...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ วารีเขตต์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถทางไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาการใช้คำสรพนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเ...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา รัตนประภาศิริ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย , 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องคำสรรพนาม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งอรอุมา ประหยัด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา