Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์โฆษณา = Advertidt campaigns / ดารณี พานทอง พาลุสุข
ชื่อผู้แต่งดารณี พานทอง พาลุสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560
เลขเรียก659.1 ด422ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ = National polio immunization campai...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวง], 2537.
เลขเรียกWC556 ก218น 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในการรณรงค์การเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีเทศบาล ปี 2547 = Communication strategies use...
ชื่อผู้แต่งธนกร สถานานนท์, 2501-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์ของกลุ่มอิทธิพลด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการเรียกร้องขอคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ / ...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ ชัยสุข 2508-
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข่าวสารของวัยรุ่นต่อการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ = The Thai teenagers' acknowledgement of ...
ชื่อผู้แต่งธาดา เศรษฐบุตร
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกHV5740 ธ511ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน / สกุณี โกมลิทธิพงศ์ = The ...
ชื่อผู้แต่งสกุณี โกมลิทธิพงศ์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพการใช้สื่อเพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม / ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ = The eff...
ชื่อผู้แต่งปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ 2511-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Study of Methods of Teaching Adult to Read as Developed for literach Campaigns / Saroj Buasri ; So...
ชื่อผู้แต่งBuasri, Saroj.
พิมพลักษณ์Bangkok : Kurusapha, 1968
เลขเรียก374.012 Bu
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องD-Day 6.6.44 : [videorecording(DVD)] = ดีเดย์ วันเผด็จศึก / BBC.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSinister twilight : the fall of Singapore / Noel Barber.
ชื่อผู้แต่งBarber, Noel 1909-.
พิมพลักษณ์London : Cassell, 2002.
เลขเรียก940.542 B234S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Advertising book ... : Thailand advertising, marketing and media guide (since 1984).
พิมพลักษณ์Bangkok : AB Publications, 2004-
เลขเรียก659.1125025 Ad244
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์โฆษณา = Advertising campaigns AD 403 / สุพรรณี มังคะลี.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี มังคะลี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
เลขเรียก659.113 ส829ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล สงวนทรัพย์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ของชาติในโครงการรณรงค์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย / ศิร...
ชื่อผู้แต่งศิริพร วุฒิกุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร = Radio ...
ชื่อผู้แต่งเกษม แก้วอ่อน, 2506-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา